Taxon

Osmoxylon lineare

 
1 / 2
  Next
Osmoxylon lineare - Miagos bush
.
Common name: Miagos bush
Family: Araliaceae (Ginseng)
Distribution: Philippines
Life form: Shrub/sub-shrub

Locations

. . Area
. Individual