Taxon

Drynaria rigidula 'Whitei'

 
1 / 2
  Next
Drynaria rigidula 'Whitei' - Basket Fern
.
Common name: Basket Fern
Family: Polypodiaceae (Polypody)
Life form: Epiphytic

Locations

. . Area
. Individual